ปภ.จัดประชุมประสานการเตรียมความพร้อมจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อประเมินความต้องการในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินความต้องการในการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ ระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศอาเซียนและเอเชียใต้ในการเตรียมการและการป้องกันภัยพิบัติ โดยใช้หลักการจัดการภัยพิบัติที่อาศัยชุมชนเป็นฐานและระบบเตือนภัยล่วงหน้า รวมทั้งจัดทำกรอบความร่วมมือด้านการเตรียมการและป้องกันภัยพิบัติให้สอดคล้องกับแผนการทำงานของคณะกรรมการพายุหมุนเขตร้อน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานด้านเตรียมความพร้อมและป้องกันภัยพิบัติ นายศรีสมบัติ ยังคาดหวังให้การประชุมดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่วมมือและการประสานงานในการเตรียมการและป้องกันภัยพิบัติในระดับภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้ได้กรอบความร่วมมือด้านการเตรียมการและป้องกันภัยพิบัติที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากพายุหมุนเขตร้อนในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!