การบินไทย หยุดบินต่ออีก 1 เดือน ขอยืดเวลาปรับลดเงินเดือน พนง.ออกไปก่อน

การบินไทย หยุดบินต่ออีก 1 เดือน ขอยืดเวลาปรับลดเงินเดือน พนง.ออกไปก่อน
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 29 พ.ค.63 ที่ประชุมคณะกรรมการบมจ.การบินไทย หรือการประชุมบอร์ดบินไทย ที่เป็นการประชุมนัดพิเศษครั้งแรก หลังจากที่ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย ซึ่งปรากฏว่าในวงประชุมบอร์ดการบินไทยครั้งนี้ มีบอร์ดใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุมด้วย คือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค,นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

หลังการประชุม มีรายงานว่า ที่ประชุมบอร์ดการบินไทยนัดนี้ เห็นด้วยที่ต้องประกาศให้การบินไทยหยุดบินต่อไปอีก 1 เดือน หรือระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 เพื่อให้การบินไทยได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนพนักงานให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน

ดังนั้น จึงได้ขอความเห็นชอบให้มีการขยายเวลามาตรการปรับลดเงินเดือน และค่าตอบแทนระหว่าง 10-50% ออกไปก่อน