ชาวนิวซีแลนด์สนับสนุนการยกเลิกกฎหมายห้ามตีบุตร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการลงประชามติของนิวซีแลนด์ที่นำออกเปิดเผยวันนี้ปรากฏว่า ผู้มีสิทธิเลงคะแนนเสียงชาวนิวซีแลนด์ต่างให้การสนับสนุนการยกเลิกกฎหมายห้ามตีบุตรอย่างท่วมท้น ผลการลงประชามติในเบื้องต้น พบว่า ร้อยละ 87.6 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องการให้ยกเลิกกฎหมายห้ามการตีบุตรที่ออกมาเมื่อปี 2550 และมีผู้ออกเสียงเพียงร้อยละ 11.81 ไม่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การลงประชามติครั้งนี้มีผู้ออกไปใช้สิทธิร้อยละ 54 ของผู้มีสิทธิลงออกเสียงทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด