ก.ทรัพยากรฯ เตรียมทุ่มงบ 1 หมื่อนล้านแก้ปัญหาทรัพยากรน้ำทั้งระบบทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็ง 1 หมื่นล้าน แก้ปัญหาทรัพยากรน้ำทั้งระบบทั่วประเทศ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า จากที่รัฐบาลได้อนุมัติเงินงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ขณะนี้ได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำทั้งระบบอย่างบูรณาการ โดยได้ให้ความสำคัญสืบเนืองมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์ห่วงใยทรัพยากรน้ำที่มีความเสื่อมโทรม ดังนั้น ในปี 2552 จากงบประมาณไทยเข้มแข็งจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ที่กระทรวงทรัพย์ฯได้รับ จะเร่งดำเนินการแก้ปัญหาการจัดการน้ำทั้งระบบ โดยจะเน้นโครงการสำคัญเร่งด่วนก่อน อาทิ โครงการฟื้นฟูแม่น้ำสายสำคัญโขง ชี มูล การแก้ปัญหาพื้นที่ป่าชุ่มน้ำแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการแก้ปัญหาพื้นที่ทะเลสาบน้ำจืดหนองหาร จังหวัดสกลนคร ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะต้องศึกษาภาพรวมทั้งระบบก่อน เพื่อแบ่งโครงการออกเป็นสัดส่วน และดูว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรอย่างไร ซึ่งเชื่อว่างบประมาณภายใต้แผนปฏิบัตการไทยเข้มแข็ง ในกรอบระยะเวลา 3 ปี จะเกิดการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนขบวนการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด