บรรจุคุณธรรม-ศก.พอเพียงในแผนการเรียนสบศ.

วันนี้(21 ส.ค.) นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ''ศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการศึกษา'' ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ตอนหนึ่งว่า เนื่องจากการเข้ามาของระบบทุนนิยมซึ่งไม่เหมาะกับสังคมไทย ทำให้เกิดผลกระทบไปทุกภาคส่วนทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนไทย อย่างเช่นปัญหาการลักขโมยสินทรัพย์ของราชการ การขโมยน๊อตเสาไฟฟ้า และพฤติกรรมการปาหินของกลุ่มวัยรุ่น สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ก็มาเกิดขึ้นในสังคมยุคนี้ สำหรับแนวทางแก้ไขคือการกลับไปตั้งหลักและย้อนกลับไปที่วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมซึ่งมีความเหมาะสมกับสังคมไทย ด้วยวิธีการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย การพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน ถือเป็นหนทางที่ดีที่สุด โดยผู้ที่จะดำเนินการจำเป็นต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรมประกอบกัน ดังนั้นตนจึงมอบแนวทางให้กับครู-อาจารย์ของ สบศ.นำหลักคุณธรรมและความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงบรรจุเข้าในหลักสูตรการเรียนการสอนและแนวข้อสอบ เพื่อให้เด็กนักเรียน สบศ.ซึ่งต้องเป็นผู้นำในสายงานด้านวัฒนธรรมในอนาคตได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริง.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!