ก.วิทย์ฯ จับมือ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ดึงวิทยาศาสตร์พลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชาวนาทั้งระบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ดึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตชาวนาทั้งระบบ มุ่งให้ผันตัวเป็นผู้ประกอบการ ลดการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวภายหลัง นายอภิชาติ ทองอยู่ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ หน่วยงานภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและมหาวิทยาลัยแบบสัน (Babson University) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบ เพื่อศึกษามาตรการในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวนาว่า ขณะนี้ชาวนาประสบปัญหาภาวะยากจนและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายหน้า ดังนั้น เห็นว่าควรร่วมมือกันยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น และมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกสาขาอาชีพ ที่สำคัญต้องการเน้นให้ชาวนาเป็นผู้ประกอบการเองโดยตรง โดยดึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าช่วยพลิกฟื้นชีวิตของชาวนาไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งกระบวนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มมูลค่า คุณภาพข้าว และการตลาดในการจำหน่ายข้าวไทยในระดับสากล ทั้งนี้ จะมีการทำงานร่วมกันภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) โดยจะให้ นายอภิชาติ เป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการครั้งนี้ ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมุ่งเน้นให้ข้าวไทยได้รับมาตรฐานรับรองระดับโลก หรือที่เรียกว่า CODEX อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นจะเริ่มดำเนินการนำร่องพื้นที่ตัวอย่างตามภาคต่างๆ อย่างเช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานี บุรีรัมย์ ยโสธร ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ภาคกลาง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง รวมทั้ง ภาคใต้ด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันขอบคุณชาวนา ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยโดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานมูลนิธิข้าวไทย เป็นประธาน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!