ก.ทรัพย์ฯ ร่วมกับ กองทัพบก จัดกิจกรรมภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองทัพบก จัดกิจกรรมภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลอง ที่ตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และพลเอกจิรเดช คชรัตน์ รองผู้บัญชาการทหารบก แถลงข่าวประสานความร่วมมือในการดำเนินโครงการภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติปี 2552 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กันยายนของทุกปี โดยในปีนี้ กรมทรัพยากรน้ำ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 5 กันยายนนี้ ที่วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจะจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้กิจกรรมภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 77 พรรษา จะเน้นแก้ปัญหาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพป่าต้นน้ำลำธารในพื้นที่ติดลุ่มแม่น้ำใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ รวมถึงการดำเนินการในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ใน 6 โครงการ ที่ได้ร่วมกับกองทัพบก ในการดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร ตลอดจนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!