WHO เตือนรัฐบาลประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009ระบาดระลอก 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นางมากาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก เตือนรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ระลอก 2 และเตือนว่า อาจจะตัดสินใจลำบากว่า จะให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 กับคนกลุ่มใดบ้าง อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่พบการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้วราว 1,800 คน จากกว่า 170 ประเทศ.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด