คนไทยสอนมวยรบ.กระตุ้นศก.จี้คุมราคาสินค้า

วันนี้(21 ส.ค.) นางธนนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เปิดเผยว่า ในการออกสำรวจความพอใจของประชาชนในโครงการเช็คช่วยชาติของรัฐบาล โดยเฉพาะในหัวข้อวิธีการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติพบว่า ประชาชนโดยรวมในทุกภาคมากถึง 42.8% ให้ข้อเสนอแนะการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาติด้วยการควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ประชาชนมีความสามารถในการใช้จ่ายมากขึ้น 6.8% แก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพให้คนมีรายได้ 6.2% แจกเช็คอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่มจำนวนเงินที่แจก 5.7% จ่ายค่าครองชีพให้ประชาชนอย่างทั่วถึง 4% และส่งเสริมการลงทุนขนาดเล็ก 3.7%

ส่วนผลสำรวจความพอใจเช็คช่วยชาติ พบว่าประชาชนโดยรวมในทุกภาคกว่า 82% ระบุว่าพึงพอใจต่อโครงการเช็คช่วยชาติ แยกเป็นระดับปานกลาง 51.9% พอใจมาก 21.3% และพอใจน้อย 8.8% ซึ่งในจำนวนที่ระบุว่าพอใจน้อยเนื่องจากไม่มีสิทธิ์รับเช็คหรือไม่มีประกันสังคม จำนวน 39.2% และควรเพิ่มจำนวนเงินให้มากกว่านี้ 19.5% ส่วนที่ไม่พอใจมีเพียง 11.4% และส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าควรแจกให้ทุกคนรวมทั้งคี่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเช็คมากถึง 59.3% อีก 13.5% เห็นว่าควรนำเงินไปแก้ปัญหาเรื่องอื่น ส่วนที่ตอบว่าไม่แน่ใจในโครงการเช็คช่วยชาติมี 6.6%

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเช็คช่วยชาติมากถึง 93.7% ระบุว่าช่วยผ่อนคลายความเดือดร้อนด้านการเงินได้ โดยเห็นว่าช่วยได้ระดับปานกลาง 51.6% ช่วยได้น้อยมี 23.5% และช่วยได้มากมี 18.6% ส่วนที่ระบุว่าไม่ได้ช่วยมีเพียง 6.3% ขณะที่ประชาชนโดยรวมทุกภาคระบุว่า เช็คช่วยชาติสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนได้ในระดับปานกลาง 46.3% และเห็นว่าช่วยได้น้อยประมาณ 24.5% ส่วนที่เห็นว่าช่วยได้มากมีเพียง 16.3% ขณะที่ยังไม่แน่ใจมี 12.9% โดยประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชาชนระบุว่าช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้น้อยมากเป็นอันดับ 1 ถึง 31% ขณะที่ภาคใต้ระบุว่าช่วยได้มากถึง 24.4%

ส่วนความเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ มากที่สุดถึง 77.5% รองลงมาได้แก่โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 73.7% โครงการเรียนฟรี 15 ปี 69.9% และโครงการนมโรงเรียน 68.5% ขณะที่มีประชาชนประมาณ 15.3% ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนโดยรวมทั่วประเทศรับรู้ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลสูงสุดใน 5 อันดับแรก คือการจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ,โครงการนมโรงเรียน,โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า,โครงการเรียนฟรี 15 ปี และโครงการเช็คช่วยชาติ ส่วนนโยบายที่รับรู้ได้ต่ำที่สุด 5 อันดับแรกคือ ผลการประชุมครม. มาตรการภาษีของรัฐบาล โครงการต้นกล้าอาชีพ การใช้พลังงานทดแทนและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน ขณะที่รับข่าวสารผลงานรัฐบาลจากสื่อโทรทัศน์มากถึง 99.1% รองลงมาคือบุคคลรอบข้าง,วิทยุ,หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ต.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!