สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและ ขรก.ครูอำเภอบางสะพาน จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการส่งเสริมความรู้ทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพัฒนาด้านสถานศึกษา ที่ ห้องประชุมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 คณะศึกษาดูงานของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและพัฒนาด้านสถานศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ในวิชาชีพ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย ศึกษาการบริหารการจัดการสื่อการเรียนการสอน และจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ ที่โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 นำไปพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!