กาฬสินธุ์อบรมพัฒนาผ้าไหมแพรวาสู่สากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เมื่อบ่ายวันนี้ (21 ส.ค.52) ที่ห้องดอกเกด โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด และสามารถประยุกต์ใช้วัสดุในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างกลมกลืนกับวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะได้เป็นอย่างดี ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จาก 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอคำม่วง สามชัย สมเด็จ สหัสขันธ์ จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน โดยมีนักศึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันละ 10 คน รวม 40 คน ร่วมฝึกอบรมและเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยการฝึกอบรม กำหนดดำเนินการเป็น 2 ช่วงระยะ ระยะที่ 1 เป็นการฝึกอบรมด้านทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมริมปาว ระยะที่ 2 เว้นระยะจากการดำเนินการในระยะที่ 1 ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แล้วกลับมานำเสนอผลการปฏิบัติจริง ซึ่งได้กำหนดไว้ในวันที่ 3 กันยายน 2552 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าและบริการนักท่องเที่ยว บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นใน 2-3 ปีที่ผ่านมาของผ้าไหมแพรวา พบว่า มียอดจำหน่ายลดลง สาเหตุเกิดจากหลายประการ ส่วนหนึ่งคือการจำหน่ายผ้าไหมแพรวายังเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมๆ ขาดการประยุกต์หรือออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ไม่สามารถขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้ กิจกรรมการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหม แพรวาสู่สากล ที่จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณและกำหนดให้มีการดำเนินการในปี 2552 เพื่อพัฒนาผ้าไหมแพรวาสู่ระดับสากล และเพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายผ้าไหมแพรวาให้สูงขึ้นด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!