จ.ตราดจัดชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามอนุบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราดจัดชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามอนุบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 (21 ส.ค. 52)ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดโครงการชี้แจงให้ความรู้ แนวทางการปฏิบัติตามอนุบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้น นายสุรินทร์ ดีมี วัฒนธรรมจังหวัดตราด กล่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ในโครงการนี้ประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล ปลัด อบต. จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปที่ปฏิบัติงานสายสอบสวน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอทุกแห่ง /

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!