มาร์คหน้าแตก มติก.ต.ช.5:4 ขวาง ปทีปผบ.ตร.ยกจุมพลเทียบ นายกฯ เครียดงด2งาน ชวรัตน์โหวตสวน

มาร์คเสียหน้า มติ ก.ต.ช.5:4 ค้านตั้งปทีปนั่ง ผบ.ตร.คนใหม่ ที่ประชุมเสนชื่อจุมพล มั่นหมายเทียบ อ้างข้อมูลไม่เพียงพอ ขอฟังวิสัยทัศน์ 9 พล.ต.อ.ก่อนตัดสินใจ นายกฯเซ็งเก็บตัวเงียบ ยกเลิกร่วม 2 งาน เพรียวพันธ์ร้องขอความเป็นธรรม ผิดหวังที่ไม่มีสิทธิชิงทั้งที่อาวุโสอันดับ 1 เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ แทนพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ผบ.ตร.ที่จะเกษียณอายุ โดยมี ก.ต.ช. 11 คน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ประกอบด้วย

นายอภิสิทธิ์ ในฐานะประธาน ก.ต.ช. เป็นประธานการประชุม

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิชัย ศรีขวัญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.)

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณผบ.ตร.

นายเรวัต ฉ่ำเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายปิยพันธ์ นิมมานเหมินท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านงบประมาณ

นายนพดล อินนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาองค์กร

พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผนหรือการบริหารจัดการ เสียง 5ต่อ 4 คัดค้าน ปทีป

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) มีมติ 5 ต่อ 4 คัดค้าน พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนใหม่ ที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบ โดย ก.ต.ช.อยากให้ พล.ต.อ.ที่มีคุณสมบัติทั้ง 9 คนมาแสดงวิสัยทัศน์เพื่อตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวจาก ก.ต.ช.คนหนึ่งแจ้งว่า นายอภิสิทธิ์ได้เสนอชื่อ พล.ต.อ.ปทีปเพียงคนเดียวให้ที่ประชุม ก.ต.ช.พิจารณา พร้อมระบุว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทำงานด้านบริหารงานบุคคลและงบประมาณ เป็นที่ยอมรับในวงการตำรวจ แต่มี ก.ต.ช.บางคนเสนอชื่อ พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย รอง ผบ.ตร. ขึ้นมาเปรียบเทียบว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนสอบสวนในการทำคดีเป็นที่ประจักษ์วงการตำรวจยอมรับ และภาพรวมตำรวจต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีเป็นหลัก ไม่ใช่งานบริหารงานบุคคลอย่างเดียว

ต่อมานายอภิสิทธิ์ได้เสนอให้ที่ประชุมโหวตลงมติด้วยการยกมือสนับสนุน พล.ต.อ.ปทีปเป็น ผบ.ตร.คนใหม่ ปรากฏว่า ที่ประชุมมีมติ 5 ต่อ 4 คัดค้าน ส่วนนายอภิสิทธิ์ และ ก.ต.ช.อีกคนหนึ่งงดออกเสียง ทำให้นายอภิสิทธิ์ต้องนัดประชุม ก.ต.ช.อีกครั้ง

การที่นายกฯเสนอ พล.ต.อ.ปทีปเพียงคนเดียว เมื่อโหวตแล้วคะแนนเสียงแพ้ และไม่ยอมเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติคนอื่น ทำให้ต้องเลื่อนการประชุม ก.ต.ช.ออกไปอีกเพื่อเป็นการซื้อเวลา แหล่งข่าวกล่าว

หลังใช้เวลาประชุม เป็นเวลา 1.30 ชั่วโมง พล.ต.อ.พัชรวาท เดินออกจากที่ประชุมเป็นคนแรก ก่อนจะรีบขึ้นรถเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที โดยไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ขณะที่ พล.ต.อ.สุเทพ ธรรมรักษ์ ก.ต.ช.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวางแผน กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องตัวผบ.ตร.คนใหม่ ต้องมาประชุมกันใหม่อีกรอบ เนื่องจากข้อมูลยังไม่เพียงพอ ต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน โดยนายกรัฐมนตรีจะกำหนดวันประชุมใหม่อีกครั้ง ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นเมื่อใด

ผู้สื่อข่าวถามว่า เหตุใดจึงยังไม่ได้ข้อสรุปเรื่องผบ.ตร.คนใหม่ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว ข้อมูลเรื่องตัวบุคคลยังไม่เพียงพอ เนื่องจาก ก.ต.ช.ต้องการให้บุคคลที่อยู่ในข่ายอีก 9 คน ได้มีโอกาสมาแสดงวิสัยทัศน์ ด้วย เมื่อถามว่า ทำไมการเลือกผบ.ตร.ครั้งนี้จึงลำบากกว่าครั้งก่อนๆ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่า ตอนนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีปัญหา ดังนั้น การพิจารณาแต่งตั้งจึงต้องมีความรอบคอบ เพราะอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้ นายกรัฐมนตรีได้เสนอชื่อ ผบ.ตร.มาแล้ว 1 คน แต่ที่ประชุมอยากได้ข้อมูลมากกว่านี้

เมื่อถามว่า แสดงว่า ชื่อที่นายกรัฐมนตรีเสนอมานั้น ก.ต.ช.ไม่เห็นด้วยใช่หรือไม่ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่ายังไม่ชัดเจน เพราะอยากให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถคนอื่นได้แสดงวิสัยทัศน์ด้วย เพื่อให้มีข้อมูลมากกว่านี้ เมื่อถามว่า แสดงว่า ก.ต.ช.ไม่ให้เกียรตินายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่า ให้เกียรติ เมื่อถามว่า ก.ต.ช.ใช้อำนาจวีโต้นายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่า ก็ไม่เชิง เป็นความเห็นของก.ต.ช.แต่ละคน

เมื่อถามว่า นายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ จเรตำรวจแห่งชาติ เป็นผบ.ตร. ใช่หรือไม่ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงเอง เมื่อถามอีกว่า การที่ยังแต่งตั้ง ผบ.ตร.คนใหม่ไม่ได้ จะยิ่งแสดงให้เห็นว่า มีปัญหาในการแต่งตั้งผบ.ตร.ใช่หรือไม่ พล.ต.อ.สุเทพกล่าวว่า ไม่มีปัญหา นายกฯเครียด เก็บตัวเงียบเรียกนิพนธ์พบ ยกเลิก 2 งาน-งดสัมภาษณ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม ก.ต.ช. นายอภิสิทธิ์เก็บตัวเงียบที่ห้องทำงาน จนเมื่อเวลา 18.00 น. นายนิพนธ์ พร้อมพันธุ์ เลขาธิการนายกฯ เดินทางมาสมทบ จนเมื่อเวลา 18.10 น.นายกฯให้รถมารอรับจนเวลาผ่านไปพักใหญ่ ก็สั่งยกเลิกการเตรียมรถ ทั้งนี้ นายกฯยกเลิกกำหนดการในเวลา 18.30 น. ในการไปกล่าวปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาส วันพาณิชย์ และกล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Strengthening Thai Economy on the New Global Landscape ที่ โรงแรม เซนทาราแกรนด์ ย่านราชประสงค์

และ 19.00 น. เป็นประธานพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2552 ที่โรงแรมเดียวกัน จนกระทั่งเวลา 19.50 น. นายกฯเดินทางออกจากทำเนียบเพื่อกลับบ้านพักย่านสุขุมวิท โดยไม่ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด ซึ่งก่อนหน้านี้ทางนายกฯให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาว่า จะให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ยอมรับเพรียวพันธ์มีคุณสมบัติ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(ก.ต.ช.)กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุม ก.ต.ช.คณะกรรมการ ก.ต.ช.เข้าครบทั้ง 11 ท่าน โดยการประชุมเริ่มเมื่อเวลา 16.00 น. วาระแรกเป็นวาระเพื่อทราบ เรื่องการพิจารณากองทุนสืบสวนสอบสวน และเรื่องที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงษ์ รองผบ.ตร. ร้องขอความเป็นธรรม เรื่องการมอบหมายหน้าที่ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่าง อนุก.ตร.พิจารณา และมีเรื่องที่เกี่ยวกับ ก.ต.ช.คือเรื่องคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ผบ.ตร.ซึ่ง ก.ต.ช.ก็รับทราบ และยอมรับว่า พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ มีคุณสมบัติและคุณวุฒิที่เหมาะสมเป็น ผบ.ตร.ได้ แต่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร.หรือไม่เพราะเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ที่จะเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ก็ถือว่าเรื่องที่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ร้องมาได้ผ่านการพิจารณาของ ก.ต.ช.เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องกลับมาพิจารณาอีก

หลังจากประชุมทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จโดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที นายกรัฐมนตรี ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องออก เหลือเพียงคณะกรรมการ ก.ต.ช.ทั้ง 11 ท่าน ประชุมต่อกันเองในวาระการเลือก ผบ.ตร. ซึ่งเป็นวาระสุดท้าย ซึ่งผลเป็นอย่างไรตนเองก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้ร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย แต่ทราบภายหลังว่า ยังไม่สามารถเลือก ผบ.ตร.คนใหม่ได้ และนายกฯก็ยังไม่ได้แจ้งว่าจะประชุม ก.ต.ช.ครั้งต่อไปเมื่อไหร่ สำหรับการเลือก ผบ.ตร.ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับตำแหน่ง ผบ.ตร.เพียงชื่อเดียว แต่ครั้งนี้ตนเองไม่ทราบจริงๆว่ามีการเสนอชื่อเข้าชิงกี่คนรองผบ.ตร.กล่าว

พี่อ้อ อาวุโสอันดับ 1ผิดหวัง

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์กล่าวว่า นายกฯไม่ได้เรียกให้ไปแสดงวิสัยทัศน์ และไม่ได้ส่งเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ให้นายกฯ มีแต่ประวัติและผลงานที่ส่งให้ ก.ต.ช.เพื่อขอความเป็นธรรม ในฐานะที่มีอาวุโสอันดับ 1

ผู้สื่อข่าวถามว่า รู้สึกอย่างไรที่นายกฯไม่ได้เสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่ง ผบ.ตร. พล.ต.อ.เพรียวพันธ์กล่าวว่า ผมก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งก็รู้สึกผิดหวัง ที่ผ่านมาก็รับราชการมาด้วยความซื่อสัตย์ ทำงานมาตลอดและอาวุโสสูงที่สุด ก็เรียนขอความเป็นธรรมให้ผมด้วย เพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

เมื่อถามว่า หากไม่ได้นั่งตำแหน่ง ผบ.ตร.จะฟ้องร้องหรือไม่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์กล่าวว่า ต้องดูว่ามีความเป็นธรรมหรือไม่ และการเป็นข้าราชการก็ต้องดำเนินการไปตามขั้นตอน วิเชียร ไม่คาดหวังนั่งผบ.ตร.

ด้านบรรยากาศใน ตร.ก่อนประชุม ก.ต.ช.ปรากฏว่า ที่สำนักงานของ พล.ต.อ.จุมพล ซึ่งเป็น 1 ในแคนดิเดต เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจาก พล.ต.อ.จุมพลเดินทางไปแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติด ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) ขณะที่สำนักงานของ พล.ต.อ.ปทีป มีผู้ใต้บังคับบัญชาและคนสนิทจำนวนหนึ่งเดินทางมาให้กำลังใจ พล.ต.อ.ปทีปที่เดินทางมาทำงานตั้งแต่เช้า ทั้งนี้ พล.ต.อ.ปทีปกล่าวกับผู้สื่อข่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่า อยู่ทำงานตามปกติ คงไม่มีอะไร เพราะตอนนี้ยังไม่ทราบอะไร ตอนเย็นค่อยว่ากันอีกที จากนั้นก็ขอตัวเข้าไปทำงาน

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา (สบ 10) กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รรท.ผบ.ตร.) ถึง 2 ครั้ง ส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เรียกเข้าไปแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น ไม่ผิดปกติแต่อย่างใด เพราะช่วง รรท.ผบ.ตร.มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง นายกรัฐมนตรีคงประเมินจากส่วนนั้นแล้ว คงไม่ต้องมีการประเมินอีก ผมไม่ได้คาดหวังถึงตำแหน่ง ผบ.ตร. และพร้อมทำหน้าที่ใดก็ได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!