วรรณรัตน์ ทำแผนขยายท่อเอ็นจีวี -ทุ่ม3หมื่นล.วางแนวเหนือ-อีสาน

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการขยายบริการและส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ (เอ็นจีวี) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางและขั้นตอนการลดภาระของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรณี ปตท.ต้องจำหน่ายเอ็นจีวีในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง โดยตรึงไว้ที่ราคา 8.50 บาท/กก.ต่อไปอีก 1 ปี โดยมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เร่งนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วันที่ 24 สิงหาคม

นอกจากนี้ ยังพิจารณาความก้าวหน้าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการลงทุนท่อส่งก๊าซธรรมชาติสายเหนือและสายอีสาน เพื่อส่งเสริมความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้า โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามีความคุ้มค่าในลงทุน จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการไปพิจารณานำโครงการดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และนำเสนอ กพช.เห็นชอบต่อไป

เบื้องต้น ปตท.ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการในส่วนของท่อก๊าซสายเหนือจะใช้เงินประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท ส่วนสายตะวันออกเฉียงเหนือ 1.2 หมื่นล้านบาท สำหรับสายใต้คงจะชะลอโครงการออกไปก่อน เนื่องจากมีแนวท่อจากมาเลเซียขึ้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าการขนส่งโดยใช้รถนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า

นพ.วรรณรัตน์กล่าวว่า คณะกรรมการยังได้ทบทวนแผนขยายการให้บริการและส่งเสริมการใช้เอ็นจีวี เนื่องจากเห็นว่าจะมีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นจากแผนเดิม อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นและมาตรการช่วยเหลือกลุ่มแท็กซี่ให้ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงมาใช้เอ็นจีวี ปัจจุบันมีสถานีบริการเอ็นจีวีเปิดบริการ 337 สถานี และคาดว่าเป้าหมายสิ้นปี 2552 ที่ตั้งไว้ 400 สถานีจะได้เกินเป้าเป็น 404 สถานี แต่ครอบคลุมเพียงแค่ 46 จังหวัด ซึ่งภายในปี 2552 นี้จะพยายามให้มีการขยายสถานีออกไปให้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด