รมว..ท่องเที่ยวฯ มอบนโยบายแก่ สนง.สพท.เร่งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในจำนวนพื้นที่ 2,150 แห่งทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 2,150 แห่งทั่วประเทศ เพื่อจัดทำแพ็คเกจให้บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศใช้เป็นข้อมูล ภายใต้โครงการเดินหน้าผ่าประเทศไทย นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงโครงการเดินหน้าผ่าประเทศไทยว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (สพท.) เร่งสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศในพื้นที่ 2150 แห่ง ภายใต้โครงการเดินหน้าผ่าประเทศไทย โดยแยกแหล่งท่องเที่ยวเป็น 7 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์ 61 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 820 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ 640 แห่ง แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม 300 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและน้ำพุร้อน 30 แห่ง แหล่งท่องเที่ยวศิลปวิทยาการ 85 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ 214 แห่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องด้านแหล่งท่องเที่ยว จัดทำแพ็คเกจการเดินทางให้บริษัทนำเที่ยวและมัคคุเทศ ใช้เป็นข้อมูลการเสนอขายแพกเกจทัวร์ เป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว นายชุมพล กล่าวด้วยว่า ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้จัดทำเป็นประชาพิจารณ์ โดยให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และสถาบันศึกษาทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!