วช.ทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง สิทธิบัตรฝนหลวงพร้อมจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวงในวันพรุ่งนี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทูลเกล้าฯ ถวาย สิทธิบัตรฝนหลวงพร้อมจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับสิทธิบัตรนี้ ดร.อานนท์ บุณยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้(21 สค) เวลา 17.30 น. นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จะนำคณะทำงานดำเนินการขอจดทะเบียนสิทธิบัตรโครงการฝนหลวง และคณะทำงานจัดทำจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรฝนหลวง แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาการทำฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค และนับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ได้รับสิทธิบัตร สำหรับสิทธิบัตรดังกล่าว ออกโดยสำนักสิทธิบัตรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสำนักสิทธิบัตรเขตปกครองพิเศษฮ่องกง 11 ประเทศ พร้อมหนังสือจดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง ซึ่งรวบรวมการจดสิทธิบัตรฝนหลวงตั้งแต่ปี 2545 - 2550 เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า การถวายสิทธิบัตรครั้งนี้ เนื่องจากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรฝนหลวง พร้อมได้ประกาศโฆษณาการรับจดทะเบียนใน European Patent Bulletin เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548 โดยคณะกรรมการวิจัยได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ซึ่งสิทธิบัตรฝนหลวงได้รับความคุ้มครองสิทธิในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป 30 ประเทศ อาทิ สาธารณรัฐเช็ค ออสเตรีย เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รับอนุญาตให้นำสิทธิในกลุ่มสหภาพยุโรปไปขยายความคุ้มครองและสำนักสิทธิบัตรเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ได้ออกสิทธิบัตรฝนหลวงเรียบร้อยแล้ว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!