สภาทนายความจวกเสื้อแดงไม่มีสิทธิยื่นฎีกาแม้ว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 ส.ค. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ และนายเสงี่ยม บุญจันทร์ เลขาธิการร่วมกันแถลงเรื่องการยื่นฎีกาขอรับพระราชทานอภัยโทษว่า กรณีที่กลุ่มคนเสื้อแดง ได้ยื่นคำร้องต่อสำนักราชเลขาธิการเพื่อขอรับพระราชทานความเป็นธรรมในรูปของการถวายฎีกาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องโทษจำคุก 2 ปี คดีทุจริตซื้อที่ดินรัชดาภิเษก ต้องเป็นไปตามระเบียบการทูลเกล้าถวายฎีกา ตามพระราชกฤษฎีกาที่วางระเบียบการทูลเกล้าฯถวายฎีกา พ.ศ.2457 ซึ่งเป็นการขอพระราชทานพระมหากรุณาลดหย่อนผ่อนโทษที่ศาลได้วางบทลงโทษแล้ว แต่ไม่ใช่โต้แย้งคำพิพากษาของศาล การพระราชทานอภัยโทษจึงไม่ใช่สิทธิของนักโทษหรือผู้หลบหนีคำพิพากษาของศาลที่ถึงที่สุดแล้ว เพราะไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ นายเดชอุดม กล่าวว่า การที่กลุ่มคนเสื้อแดงอ้างว่าการขอหรือร้องถวายฎีกาเป็นสิทธิของตนเองหรือคนใดคนหนึ่งจึงเป็นการตีความเอาเองทั้งสิ้น เพราะหากถือว่ามีสิทธิโต้แย้งคำพิพากษาของศาลไม่ชอบแล้วความปั่นป่วนในบ้านเมืองก็จะเกิดขึ้น ผู้ต้องโทษทั้งหลายจะอ้างสิทธิไม่ต้องรับโทษ และหากจะใช้สิทธิซึ่งคิดว่ามีอยู่นั้นก้ต้องกระทำโดยสุจริต การเกณฑ์ผู้คนหรือผู้สนับสนุนตัวเองมากเป็นล้านๆชื่อนั้นไม่มีความหมายอะไร เพราะหากมีรายชื่อหนึ่งที่ไม่สุจริตจะทำให้การระดมรายชื่อนั้นใช้ไม่ได้ การที่รวมกลุ่มกันสนับสนุนให้มีการไม่ยอมรับคำพิพากษาเพื่อประโยชน์ของคนที่หลบหนีไป แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นไม่ชอบธรรม เมื่อสำนักราชเลขาธิการรับคำขอไว้แล้ว ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าความทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว เพราะจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อน ดังนั้นรัฐบาลจะต้องดำเนินการตรวจสอบให้รอบคอบ หากพบว่าการยื่นฎีกาไม่สุจริต ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ไม่ควรที่จะรับไว้พิจารณา กรณีของพ.ต.ท.ทักษิณเป็นคดีอาญาที่ถึงที่สุดแล้วต้องยอมรับระบบศาลยุติธรรมและคำพิพากษาก่อน ขอรับพระราชทานอภัยโทษ ผู้รับราชการสนองคุณูปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ดีย่อมต้องไม่หลีกเลี่ยงความผิดของตนดังเช่นพันท้ายนรสิงห์ นักการเมืองต้องยอมรับผลแห่งการกระทำของตนเหมือนนานาอารยประเทศ เช่น นายโนห์ มู ฮยอน อดีตประธานาธิบดีประเทศเกาหลีใต้ที่ฆ่าตัวตายเพราะถูกกล่าวหาว่าครอบครัวคอร์รัปชั่น เมื่ออาสามาบริหารแผ่นดินหากผิดพลาดทั้งประมาทหรือเจตนาต้องกล้ารับผิด นายกสภาทนายความกล่าวและว่า เป็นหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)ที่จะต้องดำเนินการปลดยศอดีตตำรวจผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุด รวมถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องทำเรื่องการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป เมื่อถามว่าพรรคภูมิใจไทย เสนอร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้ผู้ชุมนุมทั้งเสื้อเหลือง เสื้อแดง ไม่ต้องรับโทษ นายเดชอุดม กล่าวตอบว่า การจะเสนอกฎหมายอะไรก็ต้องทำด้วยความโปร่งใส และต้องสอดคล้องกับหลักนิติธรรม ถ้าเขียนกฎหมายโดยไม่ยึดหลักนิติธรรม ต่อไปจะมีการขอออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับทุกเรื่อง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ ต่อไปจะมีคนวิ่งเข้าหานักการเมืองเพื่อขอออกกฎหมายนิรโทษกรรม จะทำให้กฎหมายอัปลักษณ์ในที่สุด

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!