โรงเรียน 6 จังหวัดอีสานใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนในพื้นที่ 6 จังหวัดอีสานใต้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่ จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2552 โดยมีโรงเรียนที่เป็นภาคีเครือข่าย จากพื้นที่ 6 จังหวัดอีสานตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม นำผลงาน นิทรรศการ และชุดการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลสุขภาพ มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม นี้ ดร.นพ.ไพศาล วรสถิตย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมุ่งหวังให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพ และการคุ้มครองตามสิทธิเด็กให้ครอบคลุมนักเรียนทุกคนในโรงเรียน ส่งผลให้เด็กนักเรียน มีสุขภาพดีอย่างถ้วนหน้า และลดการเกิดโรคอันเนื่องมาจากสาเหตุการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด