วุฒิฯสุดทนเทคโนโลยีไทยไล่หลังเวียดนาม

ที่รัฐสภา วันนี้(20 ส.ค.) นายอนันต์ วรธิติพงศ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา แถลงผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2544-2553 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2545-2549 ไม่ประสบความสำเร็จว่า น่าเสียดายที่ประเทศไทยมีแผนแม่บทและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่กลับไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่ได้รับการเอาใจใส่จากฝ่ายบริหารอย่างจริงจัง ไม่มีการประเมินผลความสำเร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัดเป็นระยะและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถทบทวนและปรับรุง ขณะที่การให้ความสำคัญด้านไอซีทีของแต่ละหน่วยงานก็ไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส่วนใหญ่จะมีความเชี่ยวชาญตามภารกิจของหน่วยงานมากกว่าที่จะมีความเชี่ยวชาญด้านไอซีที

นายอนันต์ กล่าวด้วยว่า นอกจากนั้นยังพบว่าบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยยังไม่เพียงพอต่อภารกิจในการดูแลระบบของหน่วยงาน ขาดขวัญกำลังใจเพื่อให้มีความก้าวหน้าในสายงานที่รับผิดชอบ และขาดผู้ชำนาญเฉพาะด้าน ในด้านงบประมาณขาดงบประมาณในการพัฒนาความรู้และทักษะให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การเช่าเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยและการพัฒนาระบบอี เซอร์วิส ประกอบกับระบบเครือข่ายก็ยังไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ส่งผลให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการเป็นศูนย์ผลิตอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศเวียดนามไปแล้วหลายรอบ หากรัฐบาลยังไม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีเชื่อว่าอนาคตไทยคงต้องเดินตามหลังเทคโนโลยีของประเทศเวียดนามแน่นอน ดังนั้นจะทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีให้มากกว่านี้.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!