กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ 77 แสนต้นสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปลูกต้นไม้ 77 แสนต้น ถวายเป็นราชสักการะ นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า การฟื้นฟู การเพิ่มพื้นที่ป่า และการบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ต้องได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงสนับสนุนให้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูก้นไม้ การจัดเตรียมแหล่งกล้าไม้ และแหล่งที่มาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ภายหลังการปลูกอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ให้มีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟู อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นายานิต กล่าวอีกว่า กระทรวงมหาดไทย ยังได้จัดโครงการ "เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 77 พรรษา โดยให้ทุกจังหวัดรวมพลังปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2553 อีกด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!