จ.ตราด ขอเชิญผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพถึง 31 ส.ค. นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด ขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม นี้ นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรับแสดงความจำนงตามแบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม นี้และผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล โดยรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 จังหวัดตราด จึงขอให้ทุกหน่วยงานช่วยประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุดังกล่าว โดยผู้สูงอายุที่จะมาขึ้นทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 และ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ ผู้รับเงินเบี้ยยังชีพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย หรือกรุงเทพมหานคร ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่จัดให้เป็นประจำ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด โทร. 039-522827 , 039-525354 หรือสำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!