ชลบุรี ขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชลบุรี ขยายระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เฉพาะกิจการประมง ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางรัฐบาลได้เปิดให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง มารายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติในระหว่างวันที่ 130 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่าในกิจการประมง มีแรงงานต่างด้าวมาขอรับใบอนุญาตทำงานน้อยที่สุด เนื่องจากในะนี้เรือประมงยังคงอยู่กลางทะเล ไม่สามารถกลับเข้าฝั่ง เพื่อนำแรงงานต่างด้าวมารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ดังนั้น เพื่อให้การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เฉพาะกิจการประมงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จังหวัดชลบุรีจึงประกาศขยายระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเฉพาะกิจการประมง ที่ประกาศไว้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 จึงขอให้นายจ้าง ผู้ประกอบการนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไปรายงานตัว เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติได้ที่สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนอำเภอใกล้บ้านได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักทะเบียนจังหวัดชลบุรี งานทะเบียนบัตร/ต่างด้าวหมายโทรศัพท์ 038282585 ต่อ 17

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!