เลิกภาษีแอร์ต่ำ 72,000 บีทียู

กันสินค้าจากจีนตีตลาด

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม การร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ได้เห็นชอบให้ยกเลิกภาษีสรรพสามิตสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียู จากที่จัดเก็บอยู่ในปัจจุบัน 15% ของมูลค่าหน้าโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม แก้ปัญหาสินค้าจีนไม่ได้คุณภาพระบาด แม้ว่าจะทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 1,700 ล้านบาท ก็ตาม แต่เชื่อมั่นว่าเมื่อยกเลิกภาษีสรรพสามิตไปแล้ว จะทำให้ราคาจำหน่ายลดลงประมาณ 10% ส่งผลให้ประชาชนซื้อเครื่องปรับอากาศที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้นและทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาทดแทนได้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมาการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย เพราะจากประชากร 60 ล้านคน มีคนฐานะดีติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไว้ในห้องนอน หรือห้องนั่งเล่นไม่ถึง 5% ของประชากรทั้งหมดและมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน

แต่ในขณะนี้มีประชาชนเป็นจำนวนมากที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขณะที่ผู้ประกอบการได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อไม่ให้เกิดการทำลายสิ่งแวดล้อมอีก ดังนั้นจึงไม่เป็นประเด็นอีกต่อไป

ทั้งนี้กระทรวงการคลังจะกลับไปแก้ไขประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอให้ที่ประชุม ครม.เห็นชอบภายในสัปดาห์หน้าก่อนมีผลอย่างเป็นทางการต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด