จับตา9พล.ต.อ.ใครคือว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่?

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์

เกิดวันที่ 22 พ.ย. 2494 ชาวกรุงเทพฯโดยกำเนิด เป็นพี่ชายคุณหญิงพจมาน (ชินวัตร) ดามาพงศ์ มีศักดิ์เป็นพี่อดีตภรรยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

จบมัธยมศึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น 2512) ปริญญาโทจากสหรัฐ นักเรียนนายร้อยตำรวจอบรมรุ่น 16 (นอร.16)

รับราชการในปี 2514 ตำแหน่งสำรองพิเศษ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล และปรับขึ้นชั้นสัญบัตร ในปี 2517 ตำแหน่ง รอง สว.แผนก 1 กองกำกับการสืบสวนนครบาลเหนือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เคยเป็น สารวัตรสืบสวน สน.จักรวรรดิ ปทุมวัน ทุ่งมหาเมฆ และ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สน.นางเลิ้ง ก่อนขยับเป็นสารวัตรใหญ่เมือง จ.ภูเก็ต และขยับเป็น รองผู้ กำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจกองปราบปราม ผู้กำกับ กอ.รมน. (ดูแลกำลังพล) ผู้กำกับในสังกัดกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ผู้ช่วยผู้บัญชาการสอบสวนกลาง รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หลังการรัฐประหารโดย คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) สมัยรัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช ได้เสนออนุมัติเปิดตำแหน่งและโยกกลับมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองขอคืนความชอบธรรมได้ครองอาวุโสอันดับ 1 เกษียณอายุราชการปี 2555.

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

เกิดวันที่ 5 พ.ย. 2492 เป็นชาวบางกะปิ กรุงเทพฯ

จบมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ

เตรียมทหาร รุ่น 9 นักเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 25

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับราชการตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2515 ที่กองกำกับการสนับสุนนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (กก.สอ.ตชด.) เป็นรอง สว. กองบังคับการการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รอง สว. กองทะเบียน ย้ายมาคุมงานกำลังพลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สว. ธุรการ กองกำกับการกำลังพล กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการสอบสวนกลาง ผกก.5 และ ผกก. 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ผู้บังคับการกองพลาธิการ กรมตำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รองผู้ บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ทนท.ประสานงานกระทรวงมหาดไทย) ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจเรตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 13 ต.ค. 2549 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 28 พ.ย. 2551 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี (สมัยนั้น) มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 305/2551 ให้รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผบ.ตร.จนถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2551 ก็กลับไปเป็นจเรตำรวจแห่งชาติตามเดิม อาวุโสอันดับ 2 เกษียณอายุราชการปี 2553.

พล.ต.อ.วงกต มณีรินทร์

เกิด พ.ศ. 2493 มีดีกรีเป็นสามี ดร.สิริกร มณีรินทร์ อดีตรมช. ศึกษาธิการ ยุคของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 26 รุ่นเดียวกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พล.ต.อ. จุมพล มั่นหมาย รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ ที่ปรึกษา (สบ 10)

ชีวิตรับราชการเจริญก้าวหน้าตามลำดับ และมาหวือหวาในยุค พ.ต.ท.ทักษิณ เรืองอำนาจ เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและโยกไปช่วยทำงานภาคใต้ กลับมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขยับเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอาวุโสอันดับ 3 ในระนาบเดียวกัน เกษียณอายุราชการในปี 2553.

พล.ต.อ.จงรัก จุฑานนท์

เกิดเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2493 ที่ จ.เพชรบุรี

จบมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนอำนวยศิลป์ กรุงเทพฯ

ปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รุ่น 2510)

เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมการศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

นักเรียนนายร้อยอบรมรุ่น 5 (นบ.รบ.5)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่ 4111

ชีวิตรับราชการส่วนใหญ่อยู่ในนครบาลมาตลอด เป็นลูกหม้อขนานแท้ มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและงานสอบสวน มีส่วนร่วมทำคดีสำคัญ ๆ เคยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และขยับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาวุโสอันดับ 5 เกษียณอายุราชการในปี 2553.

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ

เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2497

จบรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 29 ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของรุ่น ได้รับทุนจากรัฐบาลไปเรียนต่อจนจบปริญญาโทและปริญญาเอก

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

ประวัติรับราชการ รองสารวัตรปกครองป้องกัน สน.พญาไท นายเวรอธิบดีกรมตำรวจ (พล.ต.อ.เภา สารสิน) อาจารย์ภาควิชาสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการในปี 2557.

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต

เกิดในปี 2496 ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 28 รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ที่ปรึกษา (สบ 10) ฝ่ายความมั่นคง และ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

ชีวิตรับราชการเจริญก้าวหน้าตามลำดับ ผ่านการทำงานมาทั้งบู๊และบุ๋น จัดเป็นนายตำรวจมือสอบสวนชั้นครูอีกคนหนึ่งของวงการสีกากี เคยนั่งเก้าอี้ใหญ่เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ในปี 2547 ก่อนขยับมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในปี 2548 และขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุมงานด้านงานข่าวทั่วประเทศ และปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชีวิตราชการเหลืออีกหลายปี โดยจะเกษียณอายุราชการปี 2556.

พล.ต.อ.จุมพล มั่นหมาย

เกิดวันที่ 23 ก.ย. 2493 ที่ จ.ลำปาง

จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รุ่นที่ 82

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่นที่ 26

ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 15

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212

รับราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ จ.สระแก้ว สารวัตรจราจร สน.ลุมพินี สารวัตรสืบสวน สน.บางซื่อ รองผู้กำกับ 2 กองปราบปราม ผู้กำกับการ 2 กองปราบปราม รองผู้บังคับการกองปราบปราม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (ความมั่นคง) ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนที่ 12 ติดยศ พล.ต.อ. เป็นกรณีพิเศษ ที่ปรึกษา (สบ 10) และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาวุโสเป็นอันดับ 4 เกษียณอายุราชการปี 2553.

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เกิดวันที่ 14 มี.ค. 2496 จ.ขอนแก่น

มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไท

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 28

ปริญญาโทคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านกฎหมายเศรษฐกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบหลักสูตรบริหารงานตำรวจจากประเทศอังกฤษ จบหลักสูตร F.B.I จากสหรัฐอเมริกา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 388

รับราชการรองสารวัตรแผนก 5 กองกำกับการสืบสวนนครบาล รองสารวัตรแผนก 1 กองกำกับการสืบสวนนครบาลใต้ ผู้ช่วยนายเวรอธิบดีกรมตำรวจ นายตำรวจราชสำนักประจำ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ) ก่อนพ้นจากหน้าที่วันที่ 25 ก.ย. 2549 ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษา (สบ 10) และรักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เกษียณอายุราชการปี 2556.

พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์

เกิดในปี 2494 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

จบจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.) รุ่น 26 เพื่อนร่วมรุ่น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และจบหลักสูตร ปรอ.รุ่นที่ 14

เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกลับมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเป็นที่ปรึกษา (สบ 10) เกษียณอายุราชการในปี 2554.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!