''จุรินทร์''สั่งเพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์

วันนี้(19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 52 หัวข้อ ''ชุมชนวิทยาศาสตร์ ตลาดนัดวิชา พัฒนาสังคมปี 2'' ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มาก เพราะเป็น 1 ใน 5 วิชาหลักที่ต้องพัฒนาเป็นพิเศษ ซึ่งจะมีการเพิ่มการเรียนการสอนด้านนี้ให้มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่ สสวท.ดำเนินการอยู่ เช่น ให้ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์เป็นแม่ข่ายด้านกาเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นศูนย์การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการจัดทำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั่วประเทศ จำนวน 96 ห้องเรียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบนโยบายให้ สพฐ. ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) เพิ่มห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบของห้องเรียนวิทยาศาสตร์อัจฉริยะทวิภาคี อีกอย่างน้อย 100 ห้องเรียน ภายในปีการศึกษาหน้า โดยให้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเข้าไปสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนระดับอาชีวศึกษาก็จะส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ''วิทยาลัยอาชีวฐานวิทยาศาสตร์'' เป็นการเพิ่มจำนวนเด็กเก่งวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ และใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยในอนาคต.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!