สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดสัมมนาเรื่องการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสารสนเทศสถิติและชี้แจงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดสัมมนาการจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสารสนเทศสถิติและชี้แจงงานโครงการสำมะโนประชากร และการสำรวจทางสถิติปี 2553 นางธนนุช ตรีทิพยบุตร เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เปิดการสัมมนาเรื่องการจัดองค์ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าทางสารสนเทศสถิติและประชุมชี้แจงงานโครงการสำมะโนประชากร และการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553 ที่โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดเข้าร่วมสัมมนากว่า 400 คน ซึ่งการสัมมนาจะมีไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม นี้ ทั้งนี้ในปี 2553 เจ้าหน้าที่สถิติจะต้องสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ การประเมินและวิเคราะห์ความเครียดด้วยตนเอง สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน การใช้พลังงานของครัวเรือน และสำรวจภาวการณ์ครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!