กฟภ. สร้างจิตสำนึกรณรงค์เยาวชนประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการ บันทึกนักประหยัดตัวน้อย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สร้างจิตสำนึกรณรงค์เยาวชนประหยัดพลังงานให้นักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ผ่านโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย วันนี้ (19 ส.ค.52) นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการ บันทึกนักประหยัดตัวน้อย ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.จัดขึ้นที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มีนักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 150 คน เข้าร่วมโครงการ มีนายอภิรักษ์ เหลืองธุวปราณีต ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคใต้ จ.เพชรบุรี กล่าวรายงานว่า โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย เป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2548 มีนีกเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 12,000 คน ใน 73 จังหวัดของเขตบริการของการไฟฟ้าภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีและปลอดภัย เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดการใช้พลังงาน รวมทั้งต้องการให้เห็นถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน เพื่อให้เยาวชนนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวได้ช่วยกันประหยัดพลังงาน อีกทั้งเป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว นักเรียนจะได้รับสมุดบันทึกตัวน้อยสำหรับไว้บันทึกการใช้ไฟฟ้า ในเดือนที่เข้าร่วมโครงการและบันทึกการใช้ไฟฟ้าของเดือนถัดไปแล้วนำมาเปรียบเทียบเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อนำมาประเมินผล ส่วนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้วิธีการแบบวอล์คแรลลี่แบ่งเป็น 5 ฐาน คือ ฐานที่ 1 กระแสไฟฟ้ามาสู่บ้านเราได้อย่างไร ฐานที่ 2 ให้ความรู้เกี่ยวกับมิเตอร์ หน่วยวัดไฟฟ้า ฐานที่ 3 การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ฐานที่ 4 การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและถูกวิธี และฐานที่ 5 วิธีปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูดเบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า โครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ก็เหมือนกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ต้องมีการบันทึกข้อมูล ทำให้รู้รายรับรายจ่ายของครอบครัว ส่วนการบันทึกประหยัดพลังงาน ก็จะช่วยให้เราได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น สามารถลดรายจ่ายของครอบครัวได้ด้วย ซึ่งทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที นอกจากนี้ขอให้ได้เรียนรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วย เพราะมีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟดูด ไฟช็อต เป็นประจำเช่นกัน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!