อ.เบตง จัดมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนสันติวิธีเบตง 52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอเบตง จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนสันติวิธีเบตง 52 เพื่อสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น นายดล เดชพัฒนรัฐ นายอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนสันติวิธีเบตง 52 ที่บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตง เพื่อสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมีส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชนจาก 25 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเบตง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อำเภอเบตง และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชุมชนสันติวิธีเบตง 52 ประจำปี 2552 ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในอำเภอเบตง ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรม ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ถ่ายทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมความเข้มแข็ง ความรัก ความเข้าใจ ขจัดความขัดแย้ง รวมทั้งเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ จำลองประเพณี สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น (พุทธ มุสลิม จีน ) นิทรรศการวิถีชีวิตของชุมชน 25 ชุมชน 4 ตำบล นิทรรศการสินค้าโอท็อป การแสดงมโนราห์ การแสดงโปงลาง การแสดงดิเกฮูลู และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!