ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่เปิดสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้ยืมเงินไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่า ตนเองได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบสำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่เปิดสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญในจังหวัดภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้ยืมเงินไปพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามนโยบายของรัฐบาล โดยไม่คิดดอกเบี้ยและปลอดเงินต้นในการชำระคืนงวดแรก โดยให้วงเงินยืมสูงถึงร้อยละ 100 ของหลักทรัพย์ สำหรับผู้มีสิทธิยืมเงินนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ส่วนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำ ประกันสามารถใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ พันธบัตรรัฐบาลหรือที่ดิน โดยสามารถผ่อนเงินคืนในระยะยาว 10-15 ปี ทั้งนี้เงินที่จะให้กู้ยืมดังกล่าว เป็นเงินจากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนเอกชน ที่มีอยู่กว่า 1,000 ล้านบาท

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!