ผบ.ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ระบุ ไม่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ระบุ ไม่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทย-กัมพูชา ยืนยันทั้ง 2 ฝ่ายมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน น.อ.ณฐพัฒน์ ซื่อมงคล ผู้บังคับการฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันภารกิจของหน่วยเป็นภารกิจที่มีความสำคัญในเรื่องการส่งกำลังบำรุง เสบียง และการลาดตระเวน ดูแลความปลอดภัยและความมั่นคง รวมทั้งการป้องกันอธิปไตยของไทยทางทะเล ขณะเดียวกันปัจจุบันยังขยายการดูแลและปกป้องความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วย เนื่องจากพื้นที่ทางทะเล ทั้งในทะเลและใต้ทะเล มีทรัพยากรที่มีค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก ซึ่งนอกเหนือจากฐานฯ ที่อยู่ที่บ้านธรรมชาติ อำเภอแหลมงอบแล้ว ยังมีหน่วยปฏิบัติการเกาะกูดที่มีหมวดเรือลาดตระเวนคอยดูแลพื้นที่ของอำเภอเกาะกูดอยู่ ซึ่งตั้งมานานกว่า 20 ปีแล้ว ทั้งนี้อำเภอเกาะกูดเป็นเกาะชายแดนที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ซึ่งจำเป็นต้องมีกองเรือ เพื่อดูแลด้านความมั่นคง และอธิปไตย น.อ.ณฐพัฒน์ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทั้ง 2 ฝ่าย ไม่มีปัญหากระทบกระทั่งกัน แต่กลับมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และไม่เคยมีการแสดงกำลังที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนการตรวจเยี่ยมระหว่าง 2 ฝ่าย เป็นประจำทุกปี ส่วนปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทย-กัมพูชานั้น ทางฐานฯ ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยว แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการเจรจากัน ซึ่งเส้นทางการเดินเรือก็ไม่ได้มีผลกระทบอยู่แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด