คนออมสินเฮลั่นได้ปรับเงินเดือน

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบให้ปรับโครงสร้างเงินเดือนและการปรับเงินเดือนพนักงานธนาคารออมสิน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอซึ่งเป็นไปตามมติกรรมการแรงงานรัฐ วิสาหกิจสัมพันธ์ ที่เห็นว่าเป็นธนาคารของรัฐที่มีผลดำเนินงานดีที่สุด โดยมีกำไรสูงสุดและมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอลต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผลตั้งแต่ ครม.เห็นชอบเป็นต้นไป โดยจะทำให้ค่าเฉลี่ยเงินเดือนปรับขึ้นไม่เกิน 12.5% ของฐานเงินเดือนปกติ

หลังจากปรับเงินเดือนครั้งนี้แล้วกระ ทรวงการคลังเห็นว่าธนาคารออมสินไม่ควรปรับเงินเดือนอีกในช่วง 3-5 ปี

ทั้งนี้หลักเกณฑ์การปรับให้เพิ่มในอัตราร้อยละของค่ากลางที่เท่ากันทุกระดับตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่วงเงินไม่เกิน 12.5% ของฐานเงินเดือนพนักงาน ณ วันที่ครม.มีมติเห็นชอบ หากพนักงานที่มีเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนใหม่แต่ละระดับตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือนเท่าเดิม ถ้าเงินเดือนต่ำกว่าเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนใหม่จะได้รับการปรับให้เท่ากับเงินเดือนขั้นต่ำของเงินเดือนใหม่.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!