www.helplink.net

สื่อกลางแห่งความช่วยเหลือ

บ้านหลังใหญ่ของผู้คนที่รวมพลังกัน

เพื่อให้ความช่วยเหลือหลายรูปแบบ

ทุกเคสที่ขอความช่วยเหลือ

จะผ่านการตรวจสอบและรายงานผล

ต้องการความช่วยเหลือ คลิกซะ

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด