วอนม.เอกชนเข้มชุดนศ. กันแฝงค้าประเวณี

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้(18 ส.ค.) ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ ว่า จากการสำรวจนิสิตจุฬาฯ พบว่าสิ่งที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน มี 3 เรื่อง ได้แก่ การแต่งกายให้ถูกระเบียบ ความซื่อสัตย์ และการตรงต่อเวลา แต่ไม่ใช่ ปัญหารุนแรง และนิสิต จุฬาฯ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ตนคิดว่าน่าจะมีการนำเรื่องการแต่งกายของนิสิตนักศึกษาทั้งแบบอย่างที่ดีและไม่ดี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันใน ทปอ. ทั้งนี้ชุดนิสิตจุฬาฯ ถือเป็นชุดความภาคภูมิใจ เพราะใครๆ ก็อยากใส่ อีกทั้งยังเป็นชุดนิสิตแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับพระราชทานจากพระมหาษัตริย์ ดังนั้นตนอยากให้นิสิตกระทำตัวให้เหมาะสม

รศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตร รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) ในฐานะประธานเครือข่ายรองกิจการนิสิตนักศึกษา กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่ทำให้การแต่งกายชุดนักศึกษาผิดระเบียบ มาจากกระแสแฟชั่นที่มีดาราเป็นตัวต้นแบบ ซึ่งการแก้ปัญหาที่ดีนอกจากมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องร่วมรับผิดชอบ และควบคุมการแต่งกายของนักศึกษาแล้ว รัฐบาลต้องจัดคณะรัฐมนตรี(ครม.) สังคมด้วย โดยในแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ต้องร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะวธ.ต้องขอความร่วมมือไปยังต้นสังกัดของดารา ในการแต่งกายให้เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาด้วย

ด้านนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่านักศึกษาปัจจุบันแต่งตัวดูดีขึ้น ยกเว้นกลุ่มที่ต้องการเป็นจุดเด่น เช่น แต่งกายโฉบเฉี่ยว นุ่งสั้น ลากรองเท้าแตะเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีนักศึกษาแต่งตัวล่อแหลมเยอะ หรือบางแห่งมีการแฝงค้าประเวณี ถ้าผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ขณะเดียวกันทุกมหาวิทยาลัยต้องเคร่งครัดตรวจสอบเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอด้วย.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!