ศธ.พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเดินหน้าปฏิรูปการศึกษารอบที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี เน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพ การขยายโอกาส และการแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่มีเป้าหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพ การขยายโอกาส และการแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยในเรื่องคุณภาพ จะเน้นการสร้างคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ แหล่งเรียนรู้และสถานศึกษายุคใหม่ รวมถึงระบบบริหารจัดการใหม่ รวมทั้งผลักดันให้เกิดสถาบันที่จำเป็น เช่น สถาบันคุรุศึกษา เพื่อเป็นสถาบันที่กำหนดมาตรฐานในการผลิตครูและพัฒนาครู รวมถึงสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดสมรรถนะในการปฏิบัติงานจริงของผู้จบการศึกษาว่า อยู่ในระดับใด เพื่อรับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวิชาชีพ และจะนำไปสู่การเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนในอนาคต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 2ชุด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองที่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาได้ทันที ซึ่งในส่วนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเตรียมดำเนินโครงการต่างๆ เอาไว้เรียบร้อยแล้ว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!