บ้านสะพานหิน ต.นาบอน อ.คำม่วง ได้รับยกระดับให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

บ้านสะพานหิน ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการยกระดับให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจากระดับพออยู่พอกิน เป็นอยู่ดี กินดี ต้นแบบ โดยทุกครัวเรือนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นผลสำเร็จ วันนี้ (18 ส.ค.52) ที่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเดชา ตันติยวรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านสะพานหิน ต้นแบบจากระดับพออยู่ พอกิน เป็นระดับอยู่ดี กินด นายเกษตร หาญสุริย์ พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า บ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข ระดับจังหวัด ปี 2552 และผ่านการประเมินตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ปี 2551 เพื่อวัดผลการจัดระดับหมู่บ้าน ในระดับหมู่บ้าน "พออยู่ พอกิน ต่อมาในปี 2552 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้บเพื่อยกระดับการพัฒนาหมู่บ้านจาก "พออยู่ พอกิน เป็นหมู่บ้าน "อยู่ดี กินดี ซึ่งบ้านสะพานหิน หมู่ที่ 3 ตำบลนาบอน ได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ "อยู่ดี กินดี ในปี 2552 โดยทุกครัวเรือนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม จนสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการศึกษาดูงานได้

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!