สพฐ.มีมติจัดสรรงบหนุนการศึกษา

วันนี้(18 ส.ค.) ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มีมติให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3,576,973.20 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว และสถานประกอบการ จำแนกเป็น อุดหนุนการจัดการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว จำนวน 157 คน และจัดโดยสถานประกอบการ จำนวน 3,867 คน ซึ่งงบฯดังกล่าวจะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนทุกคนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 รวม 3 รายการ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน 2,023,123.20 บาท ค่าอุปกรณ์การเรียน 476,825 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,077,025 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ โดยให้ฟรี 5 รายการ แต่จะยกเว้นค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ไม่จัดสรรให้เช่นเดียวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้แก่ บุคคล ครอบครัว และสถานประกอบการ จะยึดหลัก ดังนี้ ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยบุคคล ครอบครัว จะจัดสรรให้เท่ากับอัตราที่รัฐจัดให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถานประกอบการ จะจัดสรรให้ร้อยละ 50 ของอัตราที่รัฐจัดให้แก่สถานศึกษาสังกัด สช. โดยมีเกณฑ์การจัดสรรให้ ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน จะจัดสรรให้ต่อคนต่อปี ดังนี้ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล 1-2 รับ 200 บาท ชั้น ป.1 รับ 483.20 บาท ชั้น ป.2 รับ 347.20 บาท ชั้น ป.3 รับ 365.60 บาท ชั้น ป.4 รับ 580 บาท ชั้น ป.5 รับ 424 บาท ชั้น ป.6 รับ 496 บาท ชั้น ม.1 รับ 739.20 บาท ชั้น ม.2 รับ 564.80 บาท ชั้น ม.3 รับ 560 บาท ชั้น ม.4 รับ 1,160.80 บาท ชั้น ม.5 รับ 805.60 บาท และชั้น ม.6 รับ 763.20 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1-3 รับ 500 บาท

ดร.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า สำหรับค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะจัดสรรให้ต่อคนต่อภาคเรียน ดังนี้ ค่าอุปกรณ์การเรียน ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล1-2 รับ 100 บาท ชั้น ป.1-6 รับ 195 บาท ชั้น ม.1-3 รับ 210 บาท และชั้น ม.4-6 รับ 230 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับ ปวช.1-3 รับ 115 บาท และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว ชั้นอนุบาล1-2 รับ 215 บาท ชั้น ป.1-6 รับ 240บาท ชั้น ม.1-3 รับ 440 บาท และชั้น ม.4-6 รับ 475 บาท ส่วนผู้เรียนที่จัดการศึกษาโดยสถานประกอบการ ระดับ ปวช.1-3 รับ 265 บาท ทั้งนี้ สพฐ.จะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งผู้ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว และสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สพท. สามารถติดต่อขอรับเงินได้ที่ สพท.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!