ครม.เห็นชอบปฎิรูปการศึกษารอบ 2

วันนี้(18 ส.ค.)นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติตามที่ ศธ. เสนอการปฏิรูปการการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี 2552-2561 สำหรับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง มีเป้าหมายให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพ การขยายโอกาส และการแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยในเรื่องคุณภาพ จะเน้นการสร้าง 4 ยุคใหม่ คือ คนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ ระบบการบริหารจัดการยุคใหม่ และแหล่งเรียนรู้และสถานศึกษายุคใหม่ รวมทั้งจะดำเนินการผลักดันให้เกิดสถาบันที่จำเป็นขึ้น เช่น สถาบันคุรุศึกษา เพื่อเป็นสถาบันที่กำหนดมาตรฐานในการผลิตครูและพัฒนาครู รวมทั้งจะทำหน้าที่เป็นสถาบันกำหนดมารตรฐานและผลิตครูของครู นอกจากนั้นจะจัดตั้งสถาบนคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อกำหนดเกณฑ์ในการชี้วัดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานจริงของผู้จบการศึกษา ว่า อยู่ในระดับใด โดยจะมีการกำหนดมาตรฐานในแต่ละแขนงอาชีพออกเป็นระดับๆ เมื่อผู้จบการศึกษาแล้ว ก็สามารถเทียบสมรรถนะว่าตนเองอยู่ในระดับใด เพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนตามคุณวุฒิวิชาชีพนั้น ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นความต้องการของภาคเอกชนมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะนำไปสู่การเปรียบเทียบขั้นเงินเดือนในอนาคตด้วย เพราะแม้ว่านักศึกษาจะจบการศึกษาในระดับที่ไม่สูง แต่มีคุณวุฒิวิชาชีพสูง ก็สามารถได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ ไม่จำเป็นคิดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาเสมอไป เนื่องจากระบบการให้เงินเดือนในอนาคตมีแนวโน้มจะเทียบเคียงคุณวุฒิวิชาชีพมากกว่าวิชาการ

''นอกจากนั้น ครม.เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด ตามระเบียบสำนักายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นรองประธาน และนายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเลขานุการ และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ที่มี รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน ทั้งนี้นายกฯ ต้องการให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการได้ในทันที ซึ่งในส่วน ศธ.ได้เตรียมการไปล่วงหน้าหลายเรื่องแล้ว ฉะนั้นสามารถนำมาผสมผสานและเดินหน้าได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นโครงการสถานศึกษา 3 ดี โครงการครูพันธุ์ใหม่ เป็นต้น นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด