แม้วออกแถลงการณ์ยันไม่ผิดแต่ถูกยัดข้อหา

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับ ที่ 4 ใจความว่า ผมขอขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยและความเป็นธรรมที่ได้ร่วมลงชื่อถวายฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว การดำเนินการดังกล่าวได้กระทำโดยพี่น้องประชาชน ที่เทิดทูนในสถาบัน เต็มเปี่ยมด้วยความจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า ข้อกล่าวหาเรื่องคดีที่ดินรัชดานั้นเป็นคดีที่ผู้เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองของผมได้ยัดเยียดให้ผมหลังการรัฐประหารของคณะทหารกลุ่มหนึ่งที่ลบล้างเสียงของประชาชนมากกว่าสิบล้านคนทั่วประเทศที่สนับสนุนรัฐบาล การกระทำที่ประทุษร้ายต่อประชาธิปไตยในครั้งนั้นได้ทำลายชาติไทยอย่างย่อยยับมาจนปัจจุบัน ทำลายเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของชาวต่างชาติต่อประเทศไทย สร้างความแตกแยกขึ้นในสังคม และได้ข่มขืนใจคนไทยให้จำยอมอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่หาความเป็นประชาธิปไตยมิได้ ประเทศไทยจะเจริญกว่านี้ถ้าที่ดีกว่านี้ ผมขอเรียนว่า ผมไม่ใช่ผู้หนีคดี เพราะผมไม่ยอมรับการกระทำรัฐประหาร ผมไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยบุคคลเหล่านี้ ผมไม่ยอมรับการยัดเยียดข้อกล่าวหาของผู้ยึดอำนาจ ผมไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่คณะผู้ยึดอำนาจหยิบยื่นให้ ประชาชนทั้งประเทศทราบดีว่าการซื้อที่ดินรัชดานั้น ได้ซื้อโดยการยื่นประมูลราคาสูงสุดต่อกองทุนฟื้นฟูฯ ผมในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ได้ใช้อำนาจใดๆเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ซื้อ การประมูลได้กระทำโดยสุจริต เพราะหน่วยงานของรัฐได้ยืนยันว่าภรรยานายกฯสามารถยื่นประมูลเพื่อสู้ราคาได้ เรื่องนี้ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น แต่ก็มีการบิดเบือนว่าผมทุจริต ซึ่งเป็นความเท็จ ประเทศไทยยากที่จะเดินหน้าต่อไปได้ถ้าไม่มีความปรองดองของคนในชาติ ความปรองดองจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้ายังไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงและความยุติธรรมในสังคม และความยุติธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีการใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมและเลือกปฏิบัติ เพราะขณะนี้กลไกของรัฐได้ตีความและใช้กฎหมายพื่อเป็นเครืือทำลายผู้เป็นปฏิปักษ์ทางการเมือง เท่านั้น ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ของคนในสังคม ผมอยากเห็นประชาธิปไตยที่แท้จริง ผมอยากเห็นความปรองดอง ผมอยากเห็นความเป็นธรรม และความสุขของคนไทย ทุกฝ่าย ทุกสี คนไทยทุกคนต้องร่วมกันทำ รัฐบาลต้องเลิกการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการสมานฉันท์ รัฐบาลต้องทำมากกว่าพูด รัฐบาลต้องตระหนักว่าบ้านเมืองอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงของการยึดอำนาจและไม่เป็นประชาธิไปไตย ความอยุติธรรมยังเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ผมขอย้ำว่าบ้านเมืองจะเดินต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้ว เราต้องเริ่มคิดและทำอย่างจริงจังเพื่อสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นให้ได้ ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินไป ผมรักประเทศไทย และพร้อมที่จะร่วมกันสร้างความปรองดองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ล้นเกล้าชาวไทย

เรื่องล่าสุดของหมวด อาชญากรรม

ดูหมวด อาชญากรรม ทั้งหมด