ครม.ตั้ง ''มานิต'' เป็นปลัด มท.

วันนี้(18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด