''ปู่ชัย''นัดส.ส.ประชุม3วัน เร่งถกกม.ค้าง

วันนี้(18 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นัดสมาชิกประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญนิติบัญญัติ 3 วัน คือวันที่ 19- 21 ส.ค. เนื่องจากมีกฎหมายค้างอยู่ในวาระการประชุมกว่า 50 ฉบับ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ คือการยืนยันการอนุมัติ พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2552 (ครม.เป็นผู้เสนอ) ที่มีเนื้อหาสำคัญคือ การขยายเพดานการจัดเก็บภาษีน้ำมัน จาก 5 บาท เป็น 10 บาท หลังจากที่วุฒิสภา มีมติคว่ำ ร่างพ.ร.ก.ดังกล่าว ในการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา และร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ครม.เป็นผู้เสนอ) มีเนื้อหาสำคัญคือ ให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และจะพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ในวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 26,27 ส.ค.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!