กทม.แก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติ กทม.ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการน้ำดื่ม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร เตรียมแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการน้ำดื่ม หวังให้ผู้ประกอบการขอขึ้นทะเบียนมากขึ้น เพื่อง่ายต่อการควบคุมด้านสุขลักษณะ นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ถึงการร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขว่า จากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ มีผู้ประกอบการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญกว่า 20 ราย รวม 2,814 ตู้ แต่จากการตรวจสอบสุขลักษณะพบว่า มีฝุ่นละอองทั้งภายในและนอกตู้น้ำดื่ม และมีคราบสนิมที่หัวจ่ายน้ำ อีกทั้งมีการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของโรคระบบทางเดินอาหาร รวมถึงตู้น้ำดื่มวางอยู่บนทางเท้าระเกะระกะ และไม่มีระบบตัดไฟฟ้า กทม.จึงให้ทุกสำนักงานเขตประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ประกอบการน้ำดื่มขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข นอกจากนี้ทางสำนักอนามัย กทม.ได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยค่าธรรมเนียมสำหรับดำเนินกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมของการประกอบกิจการการผลิตน้ำกลั่น น้ำบริโภคให้เหมาะสมกับการประกอบกิจการในปัจจุบัน และจูงใจให้ผู้ประกอบกิจการน้ำดื่มหยอดเหรียญขอขึ้นทะเบียนมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการควบคุมด้านสุขลักษณะ และสามารถเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอย่างทั่วถึง โฆษกกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ยังเป็นเครื่องมือในการใช้กฎหมายเข้าไปกำกับ ดูแล ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด