ศาลไม่รับฟ้องบรรณวิทย์ฟ้องนายกฯ-ครม.ปฏิรูปรฟท.

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับฟ้อง คดีหมายเลขดำที่ 1121/2552 กรณีที่พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน ประธานตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ สมัชชาคนจนแห่งประเทศไทย และอดีตประธานกรรมาธิการคมนาคม ยุค สนช. และนายไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ เลขาธิการสมัชชาคนจนแห่งประเทศไทย และนายกฤษฎา วัฒนพงศ์ ทนายความ เดินทางมายื่นฟ้อง คณะรัฐมนตรี( ครม.) , นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี , นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกฯ ซึ่งเป็นประธานกำกับนโนยบายด้านรัฐวิสาหกิจ , นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม , กระทรวงคมนาคม , การรถไฟแห่งประเทศไทย ( รฟท.) และคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-7 เรื่อง กระทำการโดยมิชอบ กรณีที่ครม.มีมติเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ให้ปรับปรุงโครงสร้างบริหารจัดาร เพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของรฟท. โดยให้โอนทรัพย์สินรฟท. มูลค่าหลายแสนล้านบาท ซึ่งเป็นสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะภายใน 180 วัน ให้เอกชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินรถไฟ และให้รฟท.จัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ และบริษัทเดินรถ ถือ รฟท. ถือหุ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ อันเป็นการนำทุนบางส่วนของรัฐวิสาหกิจ มาแปรสภาพเป็นหุ้นบริษัท โดยมิชอบซึ่งขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 57 และ 87 ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และขัดต่อ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 รวมทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1305 โดยศาลพิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า คดีนี้ ครม. ผู้ถูกฟ้องที่ 1 แม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่เป็นการใช้อำนาจในฐานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ที่ใช้อำนาจบริหาราชการแผ่นดินและดำเนินตามนโยบายรัฐบาลตามหน้าที่องฝ่ายบริหาร จึงไม่ใช่คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ส่วนที่ครม. มีมติอนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างฯนั้น ศาลเห็นว่าไม่ได้ทำให้การรถไฟฯ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป และจะจัดตั้งบริษัทลูก แต่การรถไฟฯ ก็ยังถือหุ้นร้อยละ 100 รวมถึงบริษัทลูกก็ยังมาสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ส่วนการที่ผู้ฟ้องอ้างว่า เป็นประชาชนที่ต้องเสียภาษีอากร เห็นว่า เป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องชำระภาษีให้รัฐบาลอยู่แล้ว ผู้ฟ้องทั้งสาม จึงไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือเดือดร้อนโดยตรงที่จะมีสิทธิมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องคดีนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!