กกต.จังหวัดตราด จัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อความสมานฉันท์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กกต.จังหวัดตราด จัดพิธีลงนามสัตยาบันเพื่อความสมานฉันท์ นายวิสุทธิ์ ศรัณย์รัฐ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดตราด กล่าวว่า กกต.ตราด ได้นำผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาอบต. 7 แห่ง ประกอบด้วย อบต.หนองโสน อบต.หนองคันทรง อบต. ห้วงน้ำขาว อบต.ห้วยแร้ง อบต.อ่าวใหญ่ อบต.ท่ากลุ่ม และ อบต.เนินทราย ร่วมลงนามสัตยาบันเพื่อความสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 สมาชิกสภา อบต. ทั้ง 7 แห่ง ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และได้มีการกำหนดให้วันที่ 6 กันยายน 2552 เป็นวันเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และเกิดความสมานฉันท์ จึงได้จัดการนามสัตยาบันในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการเตือนสติให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงสมัครส่วนใหญ่เป็นนายกและสมาชิกสภาที่เคยดำรงตำแหน่งมาก่อน ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในกฎ หรือข้อห้ามในการเลือกตั้งเป็นอย่างดี จึงไม่น่ามีปัญหา และในขณะนี้ยังไม่มีการร้องเรียนมายัง กกต.ตราด เป็นเพียงการแจ้งเบาะแสที่มีข้อมูลไม่ชัดเจนเท่านั้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!