ประกาศให้ คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเริ่มดูดวงจันทร์

คำประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1430 อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลาม และอำนาจตามมาตรา 8(3) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 จุฬาราชมนตรีขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม ทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช1430 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น

ในการนี้ ขอให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประสานแจ้งไปยังคณะกรรมการอิสลาม ประจำมัสยิด ให้ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 35 (11) ดูดวงจันทร์ และแจ้งผลการดูดวงจันทร์ กลับไปยังคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัด จะได้ตรวจสอบผลการดูดวงจันทร์ และรายงานผล มายังสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด