กทม.ปรับปรุงค่ายลูกเสือ 2 แห่ง ใช้งบ 160 ล้านบาท คาดเปิดได้กลางปีหน้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงค่ายลูกเสือพิศลยบุตร และค่ายลูกเสือกรุงธนบุรี ช่วยฝึกทักษะเยาวชนไทยอย่างครบด้านใช้งบประมาณ 160 ล้านบาท คาด เปิดใช้ได้กลางปี 2553 นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการส่งเสริมค่ายเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น โดยปรับปรุงค่ายลูกเสือพิศลยบุตร และค่ายลูกเสือกรุงธนบุรี ให้มีความทันสมัย เป็นสวนการเรียนรู้ มีฐานการสอนที่เหมาะสำหรับลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดทุกระดับชั้น เพื่อให้โรงเรียนในพื้นที่ กทม.ได้ใช้เป็นสถานที่พัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพทั้งร่างกาย สติปัญญา และอารมณ์ เป็นการตอบสนองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายองค์การลูกเสือโลก และพระราชบัญญัติลูกเสือแห่งประเทศไทย ซึ่งฐานการเรียนรู้ทั้ง 20 ฐานของทั้ง 2 ค่ายจะเน้นฝึกทักษะ และการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ โดยที่ค่ายลูกเสือพิศลยบุตร จะเป็นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนที่ค่ายลูกเสือกรุงธนบุรีจะเน้นด้านวัฒนธรรมและสังคม ทั้งนี้ค่ายลูกเสือทั้ง 2 แห่งจะใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น 160 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จช่วงกลางปี 2553 ซึ่งผู้สนใจกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชน สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่กองพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2438 2111

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!