จ.สุราษฎร์ฯ เตรียมจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นายดำริห์ บุญจริง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อพิจารณารูปแบบภายในอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium ที่บริเวณบึงขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่นักท่องเที่ยว เด็ก/เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขยายกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยกำหนดจัดสร้างตามรูปแบบของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนรูปแบบภายในอาคารเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และความจำเป็นในการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนั้น ได้ขอความร่วมมือไปยังกรมประมงเพื่อให้พิจารณาจัดแสดงตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ โดยใช้งบประมาณในการจัดสร้างอาคารและสถานที่ จำนวน 80 ล้านบาท เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้ศึกษาเยี่ยมชม

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!