วชช. ระนอง จัดงานมหกรรมวิชาการ ปี 52 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดงานมหกรรมวิชาการ ปี 2552 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ให้บริการแก่ประชาชน นางพรชิต ศรีบุญจิต ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดงานมหกรรมวิชาการ ปี 2552 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคมนี้ ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของวิทยาลัยที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงผลงานทางวิชาการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ การประกวดบอยแบรนด์ และขวัญใจ วชช. การสาธิตการทำซาลาเปา-ขนมจีบทับหลี และอาหารพื้นเมือง การแสดงผลงานหลักสูตรระยะสั้น เช่น ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร การทำยางแผ่นคุณภาพดี เป็นต้น วิทยาลัยชุมชนระนอง จัดตั้งเมื่อปี 2545 ปัจจุบันเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรระดับอนุปริญญา จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่ การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย และวิชาการจัดการทั่วไป และหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ตามความสนใจของผู้เรียน เช่น ภาษาพม่า การทำผ้าบาติก การแปรรูปอาหาร เป็นต้น

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!