อบจ.จันทบุรี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อบจ.จันทบุรี จัดโครงการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี นางวรรณฤดี ศรีกำแหง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณจันทบุรี จะดำเนินการจัดโครงการสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเด็กพระคุณ ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมนวลจันทร์รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ เทคนิคและกิจกรรมในการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี การดูแลและการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!