สปชส.เขต 6 สงขลา จัดงานโรด โชว์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา จัดงานโรด โชว์ ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ โรงเรียนสตรียะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 สงขลา จัดกิจกรรมโรดโชว์ เครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย โดยมี คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสตรียะลา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นางทัศนีย์ ผลชานิโก ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้ เป็นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยสัญจรตามสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ และสิทธิทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเผยแพร่ประชาธิปไตยสู่ชุมชน ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการบรรยายให้ความรู้ประชาธิปไตย กิจกรรมสภาเยาวชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชน ดนตรีประชาธิปไตยรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาธิปไตย กิจกรรมวอร์ค แรลลี่ เกมส่งเสริมประชาธิปไตย และนิทรรศการให้ความรู้ประชาธิปไตย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!