ระดมความคิดเห็นแก้ปัญหาการศึกษา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) วันนี้(17ส.ค.) ว่า ตนได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เป็นเจ้าภาพระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแวดวงการศึกษา นักวิชาการ บุคลากรภายนอก เพื่อช่วยกันหาแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ เพราะการดำเนินงานเรื่องคุณภาพการศึกษาที่ทำอยู่ในปัจจุบันนั้น จะทำอย่างไรให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมผลิตผู้เรียนให้เป็นไปตามคุณภาพและความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมาการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT) นั้นพบปัญหาอะไรบ้าง และการสอบดังกล่าวได้สนองตอบต่อคุณภาพนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ ซึ่งการระดมความคิดเห็นทั้งระบบครั้งนี้จะไล่ไปตั้งแต่ระดับหน่วยงานการผลิตอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ว่าการจัดระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันมีความสอดคล้องกับระบบทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) หรือไม่

''สิ่งที่มอบหมายให้ สกศ.ไปดำเนินงานนั้น ผมต้องการเน้นคุณภาพการศึกษาว่า การทำงานเรื่องการศึกษาที่ผ่านมาของ ศธ.นั้น มีความสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างไร เช่น ระบบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนั้นสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ หรืออาาจจะปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหม่ ขณะเดียวกันเมื่อเด็กสอบผ่านเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้ว การผลิตบัณฑิตของแต่ละมหาลัยตรงตามความต้องการของประเทศอย่างมีคุณภาพหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาหาแนวทางปรับเปลี่ยนกันทุกระบบ'' นายจุรินทร์ กล่าว.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!